تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - پیــــــش بیـــــــا ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

صــــدایتـــــ را دوســــتـــــ دارم

 بگــــــو …

فقـــــط بگــــــو

 چــــــه فـــــــرق دارد

 از مــــــن

از تـــــــو

 از بــــــاران

در آغــوشــــــم بــگــیــر و در گــوشــــــم

 از مـــــــانــــــدن بــگـــــــو

 از دوســــتتـــــ دارم هـــــایــــــی بگـــــو

کـــــه از شنیــــــدنش دلــــــم بریـــــــزد  !

گـــونـــــه هـــــای خــجــالــتــیــم رنــگ بــگـیـــــرد

 از دلبــــــری چشــــــم هـــــایتــــــ بگــــــو

کــــه چگـــــونـــــــه دلـــــــم را هـــــــوایی کــــــرده !

 از هــــرچـــــــه خـــــودتــــــ مــیــخــــــواهـی

 از خــــــودتـــــ بـــگــــــو

 چــــــه فــــــرق دارد از چــــــه

 فـــقـــــــط بـــگـــــــو

 حـــــــرف بـــــــزن

 عاشقـــــانه صـــــــدایتـــــ را دوســــتـــــ دارم ...

 

جدیدترین عکس های عاشقانه و عکس های رمانتیک

 

پیــــــش بیـــــــا ...

ایــــــن روزهـا بیشتــــــر از همیشــــــه

بـــــه ایـــــن پیشـــــامــد نیــــــاز دارم

 

 

d85eaf77bc655f0d0bf0530003c96129-425

 

قــــــــدر پــــــاهــــــایتــــــ را بــــــــدان

 "مــــــن بـــــــه پــــــــای تـــــــــو"

چــــــه شـــــــب و روزهــــــــا کــــــــه نســــــــوختــــــــم ...

 

5b658d48ad7f28da81bd11ae29b8e53e-425


شنبه 12 دی 1394 01:07 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir