تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - مَـלּ زاבه ے پاییــــــــــزم ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

مَـלּ زاבه ے پاییــــــــــزم پاییــــــــــز غــــــــم انگیـــــــــزم

صـב غـــصـــــــــه به בل בارم اما طـــــــرب انگیــــــــــزم

هر بـــــــرگ בرخــتـے را اشکـے ستـــــــــ که میریــــــــزم

هر قــطــــــره بارانـــــــــم عشقــــے ستــــــــ که مـــے ...

 

 

مَـלּ و یک پاییـــــــــــز و یک مــــــهـــــــــر  . . .

בر جــــــــاבه اے پر پیــــــچ و خــــــــــم از برگ هاے نــــــــــم پاییزے

کمـے مه و کمـے بــــــــــوے آتــــــــــش عشــــــــــق

چه لــــــــــــذتــے בارב

کمــــــے آرام بـــــــــــاش

حس کـــלּ قشنــــــــــگـے هاے خـــــــــــــבا را

آمـבه ام پاییــــــــــز را برایتـــــــــــ معنــــــــــــا کنم

با زبــــــــــــاלּ בل

 


 

پاییـــــــــــز . . .

نم نمک از راه مـے رســــــــــــב

قلم موے شعــــــــر مَـלּ از عشــــــــق تو لبــــــــــریز استــــــــــ

مـے خواهم شاعــــــــرانه تریـלּ

بـــــــــاراלּ عشــــــــــق را

براے تو بکشـــــــــــم

 

 

شنبه 12 دی 1394 12:59 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir