تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - خــــونه خالے ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

 

پسر : آخیـــــش .. چن روز راحت راحتم ..

دختر : از چے ؟

پسر : چن روزے مامانم اینا نیستن خونه خالیه خالیه

دختر : پس حسابے با دوستات خوشے تا بیان

پسر : تو نمیایے ؟

دختر : مـــــــــــ๓ทــــــــــــن ؟

پسر : آره دیگه بیا به دو تایے مون خوش میگذره

دختر : مگه فقط تو خونه خالے به آدم خوش میگذره ؟

پسر : نه نیاز دیـــگه از الان دارے ساز مخالف میزنے ها

دختر : ببین این بحث رو کــش نده من خــونه بیا نیستم

پسر : خب یه باره بگـــو دوستم ندارے خلاص دیگه چرا دیگه بهونه میارے ؟

دختر : ببین تو فکر کن خواهرت که چنده ماه نیست با کسے دوست شده ،

دوست پسرش بگه بیا خونه مون به نظرت 

پسر : درست حـرف بزن حرف خواهر منو وسط نکـش

دختر : خب چرا غیرتے شدے ؟ من چیزه بدے نگفتم نظرت رو پرسیدم ….

پسر : تو بیخــــــــــود کردے ….

دختر : حالا چرا عصبے میشے ؟! فقط مگه تو غیرت و ناموس سرت میشه ؟!

پسر : دفعه ے آخـرت باشه خواهر من از اون دخترا نیست ها

دختر : پس منظورت اینه من از اون دخترام ؟

پسر : ( با دستپاچگے ) نه منظورم … الــــو …. ال

دختر : " قطع تماس "

ادعا میکنے غیـــــــــرتے هستے ؟

اگه مردے واسه دختر مردمم غیرتے باش

هـــــــــнεــــــــه

حــــــاجے عــــــشــــــق تـــــــو کمــــــرت لیتـــــــرے چنــــــــد ؟؟؟؟

 


شنبه 12 دی 1394 12:58 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir