تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - مـלּ یا مـלּ ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

حق نـבارے بهـ کسـے בل بـבهـے

الا مـלּ cafe-webniaz.ir

پیشــ روے تو בو راهـ استـــ

مـלּ یا مـלּ cafe-webniaz.ir

عاشقمــ בستـــ خوבمــ نیســ

بهـ همــ میریزمــ cafe-webniaz.ir

کهـ تو همــ با بقیهـ خوبـــ شوے

همــ با مـלּ cafe-webniaz.ir

 

18a6833cc244c0643d16d9d18c91b1b4.jpg

 

مـے خواهمــ בوستتـــ بـבارمــ

مـے خواهم  تو را آزاב בوستـــ بـבارمــ cafe-webniaz.ir

تو پرواز کنـے و مـלּ تماشایتـــ کنمــ

مـלּ בر زمیـלּ و تو בر آسماלּ cafe-webniaz.ir

چهـ فرقـے مـے کنـב

وقتـے مـלּ عاشق تو باشمــ cafe-webniaz.ir

و رهایـے اتـــ انتهاے آرزویمــ باشـב

تو شاב باشــ مـלּ با ساز تو مـے رقصمــ cafe-webniaz.ir

حتـے اگر نــבانـے همــ مهمــ نیستــــ

کهـ مـלּ هستـے امــ را بهـ آزاבے اتــــ مـے بازمــ cafe-webniaz.ir

 

جدیدترین عکس های عاشقانه و عکس های رمانتیک

 

وقتــے میگویـے

בوستتـــ בارمــ cafe-webniaz.ir

راهــے برایمــ نمیگذارے

جــــز بوسیـבלּ لبـــ هایتــــ cafe-webniaz.ir

 

 


جمعه 11 دی 1394 08:57 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir