تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - حرᓅـــے براے گـᓅـتـטּ نمـــے مانـב ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

حرᓅـــے براے گـᓅـتـטּ نمـــے مانـב ...

 وᓆـتـے בلـــے بـــے هیچ گناهــــے شڪـωـتـہ باشـב ... 


 وخرבـہ هاے בل ... 


 چناטּ راـہ نـᓅــω ڪشیـבنت را بنـב بیاورב ... 


 ڪـہ هر نـᓅــωـت با בرב باشـב ... 


 و مـבام چشمانت پر و خالــــے از اشڪــــے شوב ... 


 ڪـہ آטּ هم با בرב اـωـت ... 


 حرᓅــــے براے گـᓅـتـטּ نمـــے مانـב ...


 وᓆـتـــے בرבے راـہ گلویت را بنـב بیاورב ... 


kn16d2gi0jbl4nmbfxwq.gifشایـב آرام تر میشـבم ... 

 ᓅــᓆـط و ᓅــᓆـط ... 


 اگر میـᓅـهمیـבے ...
 

 حرᓅـهایم بـہ همیـטּ راحتے ڪـہ میخوانے ... 


 نوشتـہ نشـבـہ انـב ... grof6ll9r92cphe3mtf3.gif
 
بـہ تاواטּ בل شڪـωـتـہ ام

 هزاراטּ בل مے شڪنم
 

  گناهش پاے ڪـωـے ڪـہ בلم را شڪـωـت . . .
rtgsuqqwf4eoxhon1l7t.gif

جمعه 31 اردیبهشت 1395 08:01 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir