تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - نـــقـــاشـــ خـــوبـــ ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

چـــهـــ جـــالبـــ . . .

نـــاز را مـــیـــ کـــشـــیـــمـــ

آهـــ را مـــیـــ کـــشـــیـــمـــ

انـــتـــظـــار را مـــیـــ کـــشـــیـــمـــ

فـــریـــاد را مـــیـــ کـــشـــیـــمـــ

درد را مـــیـــ کـــشـــیـــمـــ

ولـــیـــ بـــعـــد از ایـــنـــ هـــمـــهـــ ســـالـــ

آنـــقـــدر نـــقـــاشـــ خـــوبـــیـــ نـــشـــدهـــ ایـــمـــ

کـــهـــ بـــتـــوانـــیـــمـــ دســـتـــ بـــکـــشـــیـــمـــ

" از هـــر آنـــچـــهـــ آزارمـــانـــ مـــیـــدهـــد "

دیـــروز قـــصـــد داشـــتـــمـــ

دســـتـــ اتـــفـــاقـــ را بـــگـــیـــرمـــ تـــا نـــیـــفـــتـــد !

امـــا امـــروز فـــهـــمـــیـــدمـــ

کـــهـــ اتـــفـــاقـــ خـــواهـــد افـــتـــاد ،

ایـــنـــ مـــا هـــســـتـــیـــمـــ کـــهـــ نـــبـــایـــد بـــا او بـــیـــفـــتـــیـــمـــ


 

عکس های عاشقانه بسیار زیبا با کیفیت بالا سایز بزرگ (9) / MahPic.ir


 

ــــــﺮﺑـــﺎﻧـــیــــــکـــــــــﻮکـــ ﺍﺳـــتـــ

ـــکــــــﯿـــﺎﺯ . . .

ـــﯿـــﺎﺯیــــــﺮﺍیـــ ﺁﺩمــــــــــــﺪهـــ یـــ ﺍﻣـــﺮﻭﺯ

ــــــﺮﺑـــﺎﻧـــیــــــکـــ ﺍﻧـــــــــﺎبـــ ﺍﺳـــتـــ

ـــﺎﻭﺭ ﮐــــــﯿـــمـــ ﺁﺩﻣــــــﺎیــــــﻮبـــ

ـــﻮﺩﺷـــﺎنـــــــــﻮﺍﺳـــــــــﺪ ﻫــــــتــــــﻂ ﺑـــﺎﺷــــــ

ــــــﺎﻧـــیــــــهـــ ﺩﻭﺳـــــــــﺎنـــ ﺩﺍﺭﻧـــ

ـــﺎﯾـــﺪ ﭘــــــتــــــﺮ ﻟــــــــــــﺪﺷـــﺎنـــ  ﺍﺯ ﺷــــــ

ﺭﻧــــــیــــــهـــ ﺩﻭشـــ ﺩلـــ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ ﺍﻣـــﺎ ﺩﻭﺳـــــــــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ ؛

لـــاـــﺪ ﺁﻧــــــﺎ ﺍﺭﺯشـــ ﺩﻭﺳـــتـــ ﺩﺍﺷــــــنـــ ﺭﺍ ﻣـــیـــ ﺩﺍﻧــــــ!

ﺩﻭﺳـــتـــ ﺩﺍﺷــــــنــــــﺮﻣـــتـــ ﺍﺳـــتـــ ،

ــــــــــــتــــــﯿــــــتـــ

ــــــﻮصـــ ﺍﺳـــتـــ ،

ﺭﻧــــــﺎﺭﻧـــگــــــﺪنــــــﯿــــــتـــ

ــــــﺎیـــ ﺩلـــ ﺍﺳـــتـــ ﻭ ﺑـــلـــاـــتــــــﯿــــــتـــ

ﺩﻭـــتـــ ﺩﺍﺷــــــنـــ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــتــــــﺪﺍﺭﯾـــمـــ

ـــیـــ ﺭﯾـــﺎ ، ﭘـــﺎکـــ ﻭ ﺑـــﺎ ﺗــــــﺎمـــ ﻭﺟـــﻮﺩ ...

لـــاـــقـــــــــﺮﺑـــﺎﻧـــیــــــﺎﺷـــﯿـــمـــشنبه 21 فروردین 1395 12:44 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

نمایش نظرات 1 تا 30
Design: Bia2skin.ir