تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - چه بیـــ ـــتابانه می‌خـــ ـــواهمت ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

تــ ــو که نمی دانــ ــی !!

یک دوستـ
ـ ــ داشتــ ــن هایی هست

که هر آدمـ
ـ ــی از پــ ــس اش بر نمی آیــ ــد ...


برای " تـــ ـــو

شعـــ ـــر می‌نویسم 

اما هیچ وقت بـــ ـــاران نمی‌گذارد

شعـــ ـــرم تمام شود  ..

همیشه " تــــ ـــو

را که می‌نویســـ ـــم

بـــ ـــاران می‌آید ..

هر روز و هر لحظه خیـــ ـــالم خیـــ ـــس است

از بـــ ـــاران مهربـــ ـــانی " تــــ ـــوچه بیـــ ـــتابانه می‌خـــ ـــواهمت

ای دوریـــ ـــت

آزمونِ تلـــ ـــخِ زنده‌‌ به‌ گـــ ـــوری

 


پنجشنبه 6 اسفند 1394 07:43 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir