تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - بیــــا باز فـــــریب بخـــــوریم ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

صــــــرفـــــاً بــــــرای تــــــو

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧــــــﻢ !!!

ﺑﻬﺎﻧـــــﻪ ﻫــــﺎﯼ ﮔـــــﺎﻩ ﻭ ﺑــــﯽ ﮔﺎﻫــــﻢ ﺭﺍ ﺑــــﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿــــﺮ !!!!

ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺴــــﺖ ....

ﺁﻧﭽــــــﻪ ﭘـــﺲ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﯾـــــﻖ ﺩﻭﺭﯼ ،

ﺩﺭ ﺻﺪﺍﯾـــــﻢ ﻣﯿﺸﻨــــــﻮﯼ ﺩﻟﺨـــــﻮﺭﯼ ﻧﯿﺴـــــﺖ ...

ﺗﻤــــــﺎﻡ ﺣﺠــــــﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕــــــﯽ ﻫـــــﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳــــــﺖ ....

ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺣﻀــــــﻮﺭﺕ ﮐــــــﻢ ﻣﯿﺸـــــﻮﺩ ،

ﺩﺭ ﺩﻟـــــﻢ ﻣﺤـــــﻮ ﻧﻤﯿﺸــــــﻮﯼ ....

ﺗـــــﻪ ﻧﺸﯿـــــﻦ ﻣﯿﺸـــــﻮﯼ ....

ﻭ ﺑـــــﺎ ﻫــــــﺮ ﺗﻼﻃﻤـــــﺖ ،

ﺟــــــﺎﺭﯼ میشــــﻮﯼ ﺩﺭ ﻣــــــﻦبیــــا باز فـــــریب بخـــــوریم !

تــــو فـــــریب حــــرف های مـــــرا و

مـــــن فـــــریب نـــــگاه تـــــو را ...

مگـــــر زنــــدگی چـــه می خــــواهد به مـــــا بدهد

که تـــــو از مــــن چشـــــم بـــــرداری و

مـــــن نگــــــویم که " دوستــــت دارم "
سه شنبه 27 بهمن 1394 01:34 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

نمایش نظرات 1 تا 30
Design: Bia2skin.ir