تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - روز عشق ..

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

58.gif عشـشکلک 404ـــق نهـ برنــــد استـــ 58.gif

58.gif براے روزهــــاے روشــــטּ فڪـریمــــاטּ 58.gif

58.gif و نهـ مرثیــهـ ایــستـــ 58.gif

58.gif براے ڪًـرفتــــטּ اندڪـے ترحــــܢܢ و آه و اشڪ 58.gif

58.gif از دیــڪًـراטּ 58.gif

ali-mahsa

vmimgs101.gif

تو را دوستـشکلک 404ــ دارܢܢ بــے هیچ دقتــے
بـــے هیچ قانوטּ و مرزے
مثل افتادטּ در چالهــ اے ڪه نمـــے بینــے
تو را دوستـــشکلک 404ــ دارܢܢ
حتـــے وقتـــے ڪهــ بدے
تو را
دوستـشکلک 404ــ دارܢܢ
حتـــے اگر نخواهــܢܢ66040572355619547264.gif


  نمـــے گویــــܢܢ دوستتـشکلک 404ــ دارܢܢ 

 تماܢܢ دوستـشکلک 404ــ داشتـטּ هاے دنیا را

بهـــ هر جاטּ ڪندنـــے شدهـــ

مـے ریزܢܢ پاے تو

  تویـــے ڪهــ نمـــے خواهـــے بفهمـــے

دوستتـشکلک 404ــ دارܢܢ 

dp-bbm-valentine-lucu-bergerak-6.gif


شنبه 24 بهمن 1394 10:08 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir